Programma Directeur Verkoop RVB, Den Haag (36 uur)

Direct solliciteren
< terug naar overzicht

Vacature

Voor de afdeling Verkoop van het Rijksvastgoedbedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren Project-/Programmadirecteur Verkoop, die verantwoordelijk is voor het coördineren van verkoopprogramma’s, het ontwikkelen van vastgoedposities voor gebruik binnen de staat, en voor verkoop of voor huisvestingsprojecten Ook het aansturen van gebiedsontwikkelingsprogramma’s hoort bij deze verantwoordelijkheden. Actuele voorbeelden hiervan zijn de herbestemming van militair vliegveld Valkenburg en de renovatie van het Binnenhof, beide erg uitdagende en grote programma’s waarbij een diepgaande kennis en ervaring en zeker ook een grote mate van (politieke) sensitiviteit van groot belang is.

 

Afdeling Verkoop
De afdeling Verkoop heeft de doelstelling om een enorme en diverse afstootopgave van overtollig gesteld vastgoed te realiseren. Het gaat om vastgoed dat varieert van gronden, voormalig dienstwoningen tot aan kazernes en gevangenissen. Diverse routes zijn daarbij mogelijk; het direct in de markt zetten, samen zoeken met gemeenten naar herbestemming of kiezen voor gebiedsontwikkeling.
Tegelijk is het de ambitie van RVB om met het vastgoed een bijdrage te leveren aan de urgente maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord op het gebied van woningbouw, energietransitie, circulaire economie en sociaaleconomische thema’s. Naast verkoop en herontwikkeling, bieden ook onderhoud en verduurzaming van gebouwen veel kansen, vaak in combinatie met investeringen in de buitenruimte en de directe omgeving. Daarbij kan een creatieve omgevingsgerichte of gebiedsgerichte aanpak met meerdere stakeholders een effectieve en maatschappelijk efficiënte oplossing bieden. Met de projecten leveren gaat RVB nadrukkelijk ook de samenwerking aan met marktpartijen.

 

De afdeling Verkoop zorgt voor de hele verkoopportefeuille in Nederland en is onderverdeeld in vier secties met ieder een sectiehoofd, die hiërarchisch verantwoordelijk zijn voor de mensen. Iedere collega heeft daarmee een thuisbasis in een sectie en is breed inzetbaar op de hele portefeuille. Het werk wordt verdeeld door het managementteam (MT) Verkoop, waar de Programmadirecteuren onderdeel van zijn. De Programmadirecteuren vallen rechtstreeks onder het afdelingshoofd en sturen de projectmedewerkers in de verschillende projectteams functioneel aan. Projectdirecteuren, sectiehoofden en afdelingshoofd komen regelmatig in het MT bijeen om de verkoopopgave vorm te geven. De afdeling bestaat uit ruim honderd medewerkers verspreid over het land.

 

Werkzaamheden
Als Project-/Programmadirecteur bij de afdeling Verkoop ben je verantwoordelijk voor de project- en programmaresultaten. Deze resultaten zijn gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken.

Je hebt een gevarieerd takenpakket. Van interne projecten op vastgoedgebied, zoals het coördineren van verkoopprogramma’s, het ontwikkelen van vastgoedposities voor gebruik binnen de staat, voor verkoop of voor huisvestingsprojecten, tot het aansturen van gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Hierbij kijk je naar de regionale opgaven en naar de ambities ten aanzien van woningbouw, energietransitie, circulaire economie en sociaaleconomische thema’s uit het regeerakkoord.

Op bestuurlijk niveau vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Jij oefent invloed uit om strategische allianties te kunnen vormen en samenwerkingen aan te gaan. Ook kun je ingezet worden op complexe huisvestingsprojecten die onder verantwoordelijkheid van de afdelingen Projecten gerealiseerd worden. Als project-/ programmadirecteur maak je deel uit van het managementteam van de afdeling Verkoop. Deze afdeling bestaat uit ruim honderd medewerkers, verspreid over het land.

Binnen de afdeling werk je nauw samen met de projectleiders en de andere afdelingen zoals onder meer Inkoop en Contractmanagement, Verhuur en Taxaties en de directies Vastgoedbeheer en Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement. In geval van politieke dossiers wordt afgestemd met (de staven van) de Directeur-Generaal, respectievelijk de Staatssecretaris. Extern heb je veel contact met Gemeenten en Provincies, marktpartijen (o.m. ontwikkelaars, investeerders, bouwbedrijven, het notariaat), andere departementen (o.m. RWS, Defensie).

 

 

 

 • Ervaring in de landelijke politiek en/of bij de Rijksoverheid is een must (knock out criterium)
 • Relevante academische opleiding op vastgoedgebied (bedrijfseconomie/rechten/geografie/ bestuurskunde, aangevuld met vastgoedcurricula zoals MRE, MRSE, NOVAM of Master City Developer;
 • Ruime en relevante ervaring in complexe vastgoedprojecten en/of -programma’s en bent daarin aantoonbaar succesvol en brede kennis van gebiedsontwikkeling is een must;
 • Ervaring met het leiden van samengestelde (verkoop)projecten en/of (verander)programma’s in een politiek-, bestuurlijk- en maatschappelijk-gevoelige omgeving, waarbij opdrachtgever en gebruiker invloedrijk en richtinggevend zijn en daardoor hoge eisen stellen
 • Vaardig in de sturing van het besluitvormingsproces met een veelheid aan partijen
 • Hoge mate van sensitiviteit, waarbij je tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf onderkent en je anticipeert met de juiste interventies en
 • Je beschikt over een heldere visie op project- en programmamanagement, kent de maatschappelijke ontwikkelingen en trends (in en buiten het vakgebied) en vertaalt deze naar
 • Creatief en innovatief
 • Inzicht in strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van je eigen projecten en/of programma’s;
 • De kracht om via een tactisch niveau naadloos door te schakelen van een strategische visie richting de operationele uitvoering;
 • Richtinggevend of gezaghebbend adviseren en beïnvloeden, zowel intern als extern
 • Het Rijksvastgoedbedrijf biedt de juiste kandidaat een dynamische functie binnen een zeer divers speel- en spanningsveld
 • Een 36-urige werkweek
 • Het jaarsalaris ligt op het niveau tussen de € 72.000,- en € 97.500,- inclusief vakantiegeld
 • Naast het salaris is er een eindejaarsuitkering (13e maand)
 • Men hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer, waarbij je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf kan samenstellen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen, gronden en monumenten.

 

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt en is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille. Ze draagt zorg voor het uitvoeren van de portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaven van vastgoed, het generen van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals (erf)pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren, benzine) behoort tot de kerntaken van T&P. De directie bestaat uit de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en het Bedrijfsbureau.

Vul hier je gegevens in voor de sollicitatie

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures

Interesse in:
Nieuwe vacatures direct in je inboxEen keer per maand sturen wij je onze nieuwe vacatures toe per mail. Mis geen vacature en meld je aan!
Vakgebied